Vyšetřovací výkony

Vyšetřovací výkony

Vstupní lékařské vyšetření

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: základní klinické vyšetření, včetně měření TK, cílené vyšetření pohybového aparátu.

Vhodné pro: týká se všech klientů na komplexní a příspěvkové léčbě, u ostatních pobytů nutné při požádání o procedury, které jsou vázané na prohlídku lékařem.

Kontrolní lékařské vyšetření

Popis vyšetření: kontrola snášenlivosti procedur, event. úprava léčebného programu.

Vhodné pro: všechny klienty s komplexní a příspěvkovou péčí, u ostatních na požádání.

Výstupní lékařské vyšetření

Popis vyšetření: závěrečné zhodnocení léčení, uzavření propouštěcí zprávy, event. edukační pohovor s doporučením režimových opatření.

Vhodné pro: všechny klienty s komplexní a příspěvkovou péčí, u ostatních na požádání.

Kineziologické vyšetření cílené

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: základní vyšetření pohybových schopností klienta, včetně goniometrie (rozsahu pohybu v postižených kloubech či páteři) a síly svalové fyzioterapeutem na základě ordinace lékařem dle platného postupu, umožňuje hodnocení současného stavu motoriky, je podkladem pro návrh terapeutického postupu a slouží ke kontrole účinnosti terapie, nutné u všech klientů před zahájením individuálního LTV.

Vhodné pro: všechny klienty, kteří mají indikováno individuální LTV.

Kineziologické vyšetření kontrolní

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: provádí se na konci pobytu, po ukončení všech lekcí individuální LTV, ke kontrole vývoje stavu a účinnosti terapie.

Vhodné pro: všechny klienty, kteří absolvovali individuální LTV.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.