Vyšetřovací výkony

Vyšetřovací výkony

Vstupní lékařské vyšetření

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: základní klinické vyšetření, včetně měření TK, cílené vyšetření pohybového aparátu.

Týká se všech klientů, kteří mají komplexní nebo příspěvkovou léčbu. Toto vyšetření se také týká  klientů - samoplátců, kteří  čerpají pobyt nebo proceduru vyžadující lékařskou konzultaci. 

Kontrolní lékařské vyšetření

Popis vyšetření: kontrola snášenlivosti procedur, event. úprava léčebného programu.

Pro všechny klienty s komplexní a příspěvkovou péčí, u ostatních klientů (za poplatek) na vyžádání.

Výstupní lékařské vyšetření

Popis vyšetření: závěrečné zhodnocení léčení, uzavření propouštěcí zprávy, event. edukační pohovor s doporučením režimových opatření.

Pro všechny klienty s komplexní a příspěvkovou péčí, u ostatních klientů (za poplatek) na vyžádání.

Kineziologické vyšetření cílené

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: základní vyšetření pohybových schopností klienta, včetně goniometrie (rozsahu pohybu v postižených kloubech či páteři) a svalové síly - fyzioterapeutem na základě ordinace lékařem dle platného postupu, umožňuje hodnocení současného stavu motoriky a je podkladem pro návrh terapeutického postupu sloužící ke kontrole účinnosti terapie. Toto vyšetření je nutné u všech klientů před zahájením individuálního LTV (léčebná tělesná výchova).

Pro všechny klienty, kteří mají indikováno individuální LTV (léčebnou tělesnou výchovu).

Kineziologické vyšetření kontrolní

Komplexní vyšetření lázeňským lékařem v rozsahu stanoveném zdravotní pojišťovnou.

Popis vyšetření: provádí se na konci pobytu, po ukončení všech lekcí individuální LTV a slouží ke kontrole vývoje stavu a účinnosti terapie.

Pro všechny klienty, kteří absolvovali individuální LTV (léčebnou tělesnou výchovu).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.