Indikační seznam

Indikační seznam

Indikační seznam Lázně Velichovky 1897
číslo
název
základní pobyt / počet dní
opakovaný pobyt/ počet dní
I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ

 

 

  I/1      Zhoubné nádory (pouze diagnóza mnohočetný myelom C90, C900) - platí pro klienty zdravotních pojišťoven 111, 207 209, 211
KLP /21
PLP / 21

PLP / 21/ 14 

VI. NEMOCI NERVOVÉ:
   

VI/3 

Kořenový syndrom vertebrogenního původu KLP / 21 PLP / 21 / 14

VI/10

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn KLP / 28
KLP / 28       
PLP / 21 / 14
VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ:    
VII/1 Revmatoidní artritis I. – IV. stupně     KLP / 28      PLP / 21 KLP / 28      PLP /21 /14
VII/2 Ankolyzující spondylitis (Bechtěrevova choroba)
KLP / 28
PLP / 21

KLP / 28
PLP / 21 / 14
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy
KLP / 28
PLP / 21

KLP / 28
PLP / 21/ 14
VII/4 Mimokloubní revmatismus a difuzní onemocnění pojiva (lupus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom) KLP / 28
KLP / 28
PLP / 21 /14
VII/5 Osteoporóza primární a sekundární, zejména se svalovými paravertebrogenními spasmy
KLP / 21
PLP / 21
KLP / 21
VII/6 Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji
KLP / 21
PLP / 21

KLP / 21
PLP / 21 / 14
VII/7 Koxartróza, Gonartróza
KLP / 21
PLP / 21

KLP / 21
PLP / 21 / 14
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích KLP / 21
KLP / 21
PLP / 21 /14
VII/9 Vertebrogenní syndrom
KLP / 21
PLP / 21
PLP / 21 / 14
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady KLP / 28  
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí, včetně stavů po operacích páteře, meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního KLP / 28
KLP /28
PLP / 21 / 14
VII/99 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná    o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče. KLP / 28  
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.