Indikační seznam

Indikační seznam

Indikační seznam Lázně Velichovky 1897
číslo
název
základní pobyt ve dnech
opakovaný pobyt ve dnech
I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ

 

 

  I/1      Zhoubné nádory (pouze diagnóza mnohočetný myelom C90, C900) - platí pro klienty zdravotních pojišťoven 111, 211, 209, 207

KLP 21


PLP 21


PLP 21, 14 


VI. NEMOCI NERVOVÉ:
   

VI/3 

Kořenový syndrom vertebrogenního původu KLP 21 PLP 21, 14

VI/10

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn KLP 28

KLP 28       


PLP 21, 14

VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ:    
VII/1 Revmatoidní artritis I. – IV. stupně    

KLP 28


PLP 21


KLP 28


PLP 21, 14

VII/2 Ankolyzující spondylitis (Bechtěrevova choroba)

KLP 28


PLP 21


KLP 28


PLP 21, 14

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy

KLP 28


PLP 21


KLP 28


PLP 21, 14

VII/4 Mimokloubní revmatismus a difuzní onemocnění pojiva (lupus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom) KLP 28

KLP 28


PLP 21, 14

VII/5 Osteoporóza primární a sekundární, zejména se svalovými paravertebrogenními spasmy

KLP 21


PLP 21

KLP 21
VII/6 Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji

KLP 21


PLP 21


KLP 21


PLP 21, 14

VII/7 Koxartróza, Gonartróza

KLP 21


PLP 21


KLP 21


PLP 21, 14

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích KLP 21

KLP 21


PLP 21, 14

VII/9 Vertebrogenní syndrom

KLP 21


PLP 21

PLP 21, 14
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady KLP 28  
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí, včetně stavů po operacích páteře, meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního KLP 28

KLP 28


PLP 21, 14

VII/99 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná    o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče. KLP 28  
 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.