Rehabilitační cvičení

Rehabilitační cvičení

WALKER VIEW - NOVINKA 

Revoluční analýza a terapie chůze a běhu v oblasti rehabilitace a sportovní medicíny. 

Doba aplikace:  30 minut zahrnuje 15 minut diagnostiky a 15 minut aktivního cvičení. Následující procedury v délce 30 minut zahrnují aktivní nácvik správné chůze s prvky zátěže. Doporučujeme absolvovat alespoň dvě procedury.

Popis cvičení: WALKER VIEW analyzuje správné držení těla a rozložení zátěže při chůzi. Z takto získaných informací sestaví tréninkový plán nácviku správné chůze. Klient aktivním pohybem ve virtuálním prostředí s využitím různých zátěží procvičuje správnou koordinaci pohybu. Správná koordinace pohybu celého těla předchází vzniku degenarativních onemocnění. Procedura probíhá pod dohledem fyzioterapeuta. 

Vhodné pro: pooperační a poúrazové stavy, okamžitou rehabilitaci po odstranění ortéz či jiných fixací, pacienty po neurologických obtížích se špatnou koordinací pohybu, pacienty po obrně, pro sportovce, kteří chtějí zvyšovat svoji výkonnost, pro pacienty, kteří mají lékařem předepsanou sníženou zátěž při chůzi.

Účinek: správná koordinace pohybu celého těla předchází vzniku degenarativních onemocnění.

Kontraindikace: pacienti s těžkou poruchou stability.

PROKIN - balanční plošina - NOVINKA 

Trénink stability dolních končetin vestoje i vsedě pomáhá k rychlejšímu návratu do běžného života.

Doba aplikace:  30 minut zahrnuje 15 minut diagnostiky a 15 minut aktivního cvičení. Následující procedury v délce 30 minut zahrnují aktivní nácvik s postupným nastavením vyšších stupňů obtížnosti. Doporučujeme absolvovat alespoň pět procedur.

Popis cvičení: PROKIN monitoruje a následným tréninkem posiluje stabilitu dolních končetin. Procedura probíhá pod dohledem fyzioterapeuta ve virtuálním herním prostředí. S ohledem na aktuální zdravotní stav jsou postupně nastavované různé stupně obtížnosti. Opakovaným cvičením dochází k větší stabilitě a jistotě při chůzi. 

Vhodné pro: pooperační a poúrazové stavy dolních končetin, rehabilitaci po úrazech šlach a vazů, po prodělaných výronech, klienty s neurologickými rovnovážnými problémy, klienty s nestabilními klouby.

Účinek: Opakovaným cvičením dochází k větší stabilitě a jistotě při chůzi. 

Kontraindikace: těžká porucha rovnováhy, stavy po operacích dle schválení lékaře. 

LTV - skupinová v bazénu

(LTV = léčebná tělesná výchova)

Doba aplikace:  25 minut 

Popis cvičení: léčebná tělesná výchova v bazénu, teplota vody je 29 – 30°C, vodní prostředí ulehčuje aktivní pohyb. Naopak klade odpor prudkým pohybům. Cvičení pomáhá zlepšovat rozsahy pohybu i sílu svalovou, redukovat pohybové stereotypy.

Vhodné pro: poúrazové a pooperační stavy, u ostatních dle doporučení lékaře, zvláště pro artrózy nosných kloubů.

Účinek: zlepšení pohybových schopností, síly svalové, zlepšení rozsahu pohybu v postižených kloubech  vč. páteře

LTV -  individuální složitá

Doba aplikace: 25 minut

Popis cvičení: měkké a mobilizační techniky, postisometrická relaxace – protahování svalů zkrácených, mobilizace páteře a kloubů, ruční trakce, metodika molitanových míčků, hlazení, periferní facilitace, posilování oslabených svalů, edukace pohybových stereotypů.

Vhodné pro: pooperační a poúrazové stavy

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu v postižených kloubech, zlepšení síly svalové, edukace pohybových stereotypů.

LTV – instruktáž a zácvik pacienta

Doba aplikace: 20 minut 

Popis cvičení: individuální zácvik ve speciálních technikách cvičení pod vedením fyzioterapeuta, které pak pacient může provádět samostatně doma (protahování zkrácených

 svalových skupin, automobilizace, cvičení na míči, s terabandy apod.)

Vhodné pro: všechna onemocnění pohybového aparátu, skoliosy či vadné držení těla

Účinek: provedení zácviku pro doma

Skupinová LTV II.  (6-12 pacientů)

Doba aplikace: 25 minut 

Popis cvičení: skupiny 6 - 12 pacientů pod vedením fyzioterapeuta

Vhodné pro: skupiny, určeny dle základní diagnózy – chronická revmatická onemocnění, artrózy nosných kloubů, stavy po TEP, nemocní s Bechtěrevovou chorobou, diskopatie. Využití moderních technik skupinových cvičení.

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu a síly svalové, zácvik pro domácí cvičení.

LTV - na přístrojích

Doba aplikace: 30 minut 

Popis cvičení: rotoped

Vhodné pro: chronická revmatická onemocnění, artrózy nosných kloubů, nemocné s Bechtěrevovou chorobou, diskopatie.

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu a síly svalové, zácvik pro domácí cvičení.

Měkké mobilizační techniky

Doba aplikace: 20 minut 

 

Popis cvičení: techniky prováděné fyzioterapeutem na základě předpisu lékaře, cílem je vyvolat posun podkožního vaziva proti svalové fascii + protažení kůže a podkoží.

Vhodné pro: ošetření svalových spasmů a reflexních změn.

Účinek: analgetický, zlepšení prokrvení a trofiky tkání.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.