Rehabilitační cvičení

Rehabilitační cvičení

LTV - skupinová v bazénu

(LTV = léčebná tělesná výchova)

Doba aplikace:  25 minut 

Popis cvičení: léčebná tělesná výchova v bazénu, teplota vody je 29 – 30°C, vodní prostředí ulehčuje aktivní pohyb. Naopak klade odpor prudkým pohybům. Cvičení pomáhá zlepšovat rozsahy pohybu i sílu svalovou, redukovat pohybové stereotypy.

Vhodné pro: poúrazové a pooperační stavy, u ostatních dle doporučení lékaře, zvláště pro artrózy nosných kloubů.

Účinek: zlepšení pohybových schopností, síly svalové, zlepšení rozsahu pohybu v postižených kloubech  vč. páteře

LTV -  individuální složitá

Doba aplikace: 25 minut

Popis cvičení: měkké a mobilizační techniky, postisometrická relaxace – protahování svalů zkrácených, mobilizace páteře a kloubů, ruční trakce, metodika molitanových míčků, hlazení, periferní facilitace, posilování oslabených svalů, edukace pohybových stereotypů.

Vhodné pro: pooperační a poúrazové stavy

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu v postižených kloubech, zlepšení síly svalové, edukace pohybových stereotypů.

LTV – instruktáž a zácvik pacienta

Doba aplikace: 20 minut 

Popis cvičení: individuální zácvik ve speciálních technikách cvičení pod vedením fyzioterapeuta, které pak pacient může provádět samostatně doma (protahování zkrácených svalových skupin, automobilizace, cvičení na míči, s terabandy apod.)

Vhodné pro: všechna onemocnění pohybového aparátu, skoliosy či vadné držení těla

Účinek: provedení zácviku pro doma

Skupinová LTV II.  (6-12 pacientů)

Doba aplikace: 25 minut 

Popis cvičení: skupiny 6 - 12 pacientů pod vedením fyzioterapeuta

Vhodné pro: skupiny, určeny dle základní diagnózy – chronická revmatická onemocnění, artrózy nosných kloubů, stavy po TEP, nemocní s Bechtěrevovou chorobou, diskopatie. Využití moderních technik skupinových cvičení.

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu a síly svalové, zácvik pro domácí cvičení.

LTV - na přístrojích

Doba aplikace: 30 minut 

Popis cvičení: pod vedením fyzioterapeuta

Vhodné pro: chronická revmatická onemocnění, artrózy nosných kloubů, nemocné s Bechtěrevovou chorobou, diskopatie.

Účinek: zlepšení celkové kondice, rozsahu pohybu a síly svalové, zácvik pro domácí cvičení.

Měkké mobilizační techniky

Doba aplikace: 20 minut 

Popis cvičení: techniky prováděné fyzioterapeutem na základě předpisu lékaře, cílem je vyvolat posun podkožního vaziva proti svalové fascii + protažení kůže a podkoží.

Vhodné pro: ošetření svalových spasmů a reflexních změn.

Účinek: analgetický, zlepšení prokrvení a trofiky tkání.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.