Aktuální informace

Aktuální informace

Nechcete aby Vám něco uniklo? Zde naleznete vždy ty nejaktuálnější informace.


30.4.2020

OTEVÍRÁME  LÁZNĚ VELICHOVKY

Vážení klienti,
lázně Velichovky obnovují provoz od 4.5.2020. Pokud budete potřebovat podrobné informace o nástupním termínu Vašeho pobytu jsme Vám plně k dispozici:

-komplexní a příspěvková lázeňská péče:

tel. číslo: 491 889 137, 491889138,
e-mail:     pk@lazne1897.cz

bezplatná linka: 800 505 020

-pobyty pro samoplátce:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,
e-mail:     obchod@lazne1897.cz

- všeobecné informace - recepce / +420 491 889 111

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na Vás.
Tým společnosti Lázně 1897,s.r.o.


9.4.2020

Dočasné uzavření lázní

Vážení klienti,
s účinností od 14. 4. 2020 dočasně uzavíráme provoz lázní z důvodu nouzového stavu COVID-19.

Všem klientům děkujeme za pochopení a projevenou důvěru.

V případě dotazů, prosíme, kontaktujte obchodní oddělení e-mail:obchod@lazne1897.cz, popřípadě bezplatnou telefonní linku 800 505 020.


18.3.2020

Vážení klienti,

v souvislosti s nařízením vlády ČR přistupujeme od 19. 3. 2020 k dalším mimořádným opatřením.

V návaznosti na nařízení vlády ČR se zakazuje příjem nových klientů, kteří mají lázeňskou péči hrazenou plně nebo částečně ze zdravotního pojištění.

Výše uvedené nařízení je platné od 19.3.2020 do odvolání.

Alena Řípová
jednatelka
Lázně 1897


opatření platné od 16.3.2020

Vážení klienti,

v souvislosti s nařízením vlády ČR přistupujeme od 16. 3. 2020 k mimořádným opatřením.

Nařízení nám zakazuje poskytovat ubytování a jiné služby v lázních všem osobám, které nemají pobyt alespoň částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, tzn. všem samoplátcům.

Výše uvedené nařízení je platné do 24. 3. 2020.

Bohužel jsme nuceni všem již ubytovaným samoplátcům v Lázních Velichovky 1897 K DNEŠNÍMU DNI UKONČIT LÁZEŇSKÝ POBYT. Stornopoplatky a vyúčtování bude řešeno s každým klientem individuálně.

Nové klienty samoplátce, kteří si plně hradí lázeňský pobyt do odvolání, NEPŘIJÍMÁME.

Pro klienty zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) je v Lázních i nadále poskytována komplexní péče a služby bez omezení.

V případě, že se chcete informovat o Vašem pobytu nebo změnit rezervaci pobytu, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

Klienti zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 137, 491889138,
e-mail:     pk@lazne1897.cz

Klienti – samoplátci volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,
e-mail:     obchod@lazne1897.cz
Dne 16. 3. 2020

Alena Řípová
jednatelka
Lázně 1897


13.3.2020

Ptáte se nás. My Vám odpovídáme.
Jsem objednán/a na léčebný pobyt. Mám nastoupit?

Klienti, kteří mají nastoupit na lázeňský pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou a NEVYKAZUJÍ příznaky jako -  zvýšená teplota, kašel, dušnost apod. budou přijati na pobyt v Lázních 1897.

Při nástupu Klient absolvuje lékařskou prohlídku a bude zařazen do léčebného procesu.

Mám objednaný wellness lázeňský pobyt (jako samoplátce). Mohu si pobyt přesunout na jiný termín?

Ano, je možné si pobyt přeobjednat na jiný termín.

Pokud nastoupím na lázeňský pobyt, jak bude probíhat?

V Lázních 1897 jsme přijali interní nařízení jako:

  • ZÁKAZ NÁVŠTĚV lázeňských Klientů do odvolání.
  • ZÁKAZ OPUŠTĚNÍ LÁZEŇSKÉHO areálu pro Klienty po celou dobu lázeňského pobytu. Areál Lázní 1897 je oplocen nebo ohraničen závorou, Klienti mají tak přístup do klidného parku v bezprostředním okolí lázní.
  • V PROSTORÁCH LÁZNÍ JE rozmístěna dezinfekce na ruce v dávkovačích a je umístěna na viditelných místech ve všech prostorách Lázní 1897.
  • NAPLÁNOVANÉ lázeňské procedury probíhají beze změny pro klienty lázní. Pro veřejnost jsou lázně uzavřeny.
  • Jsou zrušené veškeré kulturní a společenské akce.

V případě, že se chcete informovat o Vašem pobytu nebo změnit rezervaci pobytu, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

Klienti zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 137, 491889138,
e-mail:     pk@lazne1897.cz

Klienti – samoplátci volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,
e-mail:     obchod@lazne1897.cz

Výše uvedená opatření jsou platná od 16.3.2020 do odvolání.

Dne 13. 3. 2020

Alena Řípová
jednatelka
Lázně 1897


12.3.2020

Klienti vykazující příznaky -  zvýšená teplota, kašel, dušnost apod. nebudou přijati na pobyt v Lázních 1897.

V případě uvedených zdravotních potíží, neprodleně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici ve spádové oblasti. Současně Vás prosíme, v případě nařízené karantény, nás obratem kontaktujte. Rádi s Vámi projednáme změnu vašeho termínu nástupu.

Klienti zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 137, 491 889 138
e-mail:     pk@lazne1897.cz

Klienti – samoplátci volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,
e-mail:     obchod@lazne1897.cz

POBYT V LÁZNÍCH

Klienty, kteří již na svůj pobyt nastoupili, žádáme, aby v případě zhoršení zdravotního stavu a jakéhokoliv projevu infekce okamžitě kontaktovali lázeňský zdravotnický personál.

Dodržujte předepsané hygienické zásady včetně pravidelného mytí a dezinfekce rukou.

Dezinfekce na ruce je umístěna v dávkovačích na viditelných místech ve všech prostorách Lázní1897.

Dezinfekce na ruce se používá několikrát denně na umyté, čisté a především suché ruce vtíráním alkoholové dezinfekce po dobu 20-30 vteřin.

Informační letáky jsou umístěny v prostoru lázní.

S okamžitou platností se  ZAKAZUJE  klientům opuštění areálu lázní v průběhu celého léčebného pobytu. V případě porušení tohoto zákazu bude pobyt s klientem ukončen bez jakékoli finanční náhrady.

Provoz lázní není nijak omezen, všechny procedury probíhají tak, jak byly naplánované.

Prozatím se konají všechny společenské akce v rámci areálu Lázní 1897 beze změny.

Výše uvedená opatření jsou platná do odvolání.

 Dne 12. 3. 2020

Alena Řípová
jednatelka
Lázně 1897

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.