HISTORIE MISE - poslední dny války

HISTORIE MISE - poslední dny války

V neděli 15.dubna 1945 přijíždí do Velichovek celé velitelství armády „Mitte“ (Střed), kterému velí polní maršál Ferdinand Schörner. Samotný štáb s krycím jménem „Florian“ měl asi 1 000 mužů. Lázně Velichovky dostaly návštěvu, se kterou nikdy nepočítaly. Jméno „Velichovky“ se rozletělo éterem, znali je bojující proti Hitlerovi. Polní maršál Ferdinand Schörner se ubytoval v budově po řediteli sanatoria, kde byl pro něj zřízen důkladný protiletecký kryt a finská sauna. Generálové a Schörnerovi pobočníci, včetně vyšších důstojníků se nastěhovali do budovy Morava, Slovenku obsadili ostatní důstojníci. V budově Čechie byly ubytovány německé ženy a ostatní kancelářské síly. V hlavní budově "Masarykův dům" byly kanceláře štábu, jejímž náčelníkem byl gen. por. von Natzmer s dalšími šesti generály a ostatními příslušníky štábu. Mužstvo SS zabralo budovu Domov a Staré lázně (pozn."Staré lázně" byly zbourány po 2.světové válce). Ostatní vojáci byli ubytováni ve škole, v rodinných domech velichovských občanů a v hotelu „U Kopeckých“, kde se stravovali.
Dne 6.května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál Ferdinand Schörner, který tuto kapitulaci odmítá. Německý štáb umístěný ve Flensburgu, žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.
Dne 7.května 1945 z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl německý plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring (kurýr). Letadlo přistává v Plzni, Američané odváží kurýra na štáb do Velichovek. Téhož dne začala likvidace veškerého materiálu štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera. Na několika místech v lázních se rozhořely ohně, ve kterých Němci pálí vše, co si nemohou vzít s sebou. Z Masarykova domu jsou okny vyhazovány psací stroje, radiostanice, telefony, dokumenty a vše je páleno na velkých ohních v prostorách přilehlého hospodářského dvora. Zničena byla celá ústředna, včetně finské sauny. Během noci ze 7.května na 8.května němečtí vojáci uloupili v domech, hostincích a na statku vše co se dalo použít, hlavně jídlo, tabák a lihoviny.
Dne 8.května 1945 (v dopoledních hodinách) dorazila kolona amerických bojových vozidel s německým kurýrem do Velichovek. V budově Masarykova domu proběhlo jednání s polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, gen. Natzmerem, pplk. Prattnem, mjr. Dowdenem, tlumočníkem kpt. Weberem a plk. Meyerem-Detringem. Po jednání s Američany polní maršál Ferdinand Schörner opouští Velichovky a zároveň odjíždějí také Američané.
Ve 13 hodin nebylo ve Velichovkách jediné německé vozidlo a ani jediný německý voják.
Po pobytu německé armády, byla každá jedna budova včetně vnitřního zařízení značně poškozena. Vynaložilo se mnoho úsilí na to, aby lázním byl vrácen původní prvorepublikový vzhled.


Zdroj: kniha Libor Pařízek, US MISE VELICHOVKY 1945
Lázeňské etudy, ročník č.3, číslo 1, 2009

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.