Historie

Historie

Rokem 1897 se datuje počátek lázeňské tradice ve Velichovkách.

Předchází jí objev Dr. Kutíka o léčebných účincích křídové slatiny. Dr. Kutík slatinu úspěšně aplikoval ve svém sanatoriu v Hořičkách. Vídeňský balneolog Dr.Ludwig odborně prostudoval a doporučil zdejší slatinu k léčbě.

Na jaře roku 1897 byl položen základní kámen a započala se stavba lázeňských objektů.

Byla postavena léčebná budova se strojovnou  a kotelnou, dále lázeňská restaurace s tanečním sálem a klubovnou a dvě budovy pojmenované jmény zakladatelek „Vojtěška“ (Berta) nyní vila Slovenka a „Jela“ (Gabriela) nyní vila Domov. Při tehdejším dostatku pracovních sil pokračovaly stavby rychle kupředu, takže v následujícím roce 1898 byly stavby dokončeny.

V roce 1898 baronky Berta Bess-Chrostin a Gabriela Spens-Boden, na popud Dr.Kutíka a hraběte Harracha z Hrádku u Nechanic, založily akciovou společnost. Startuje první lázeňská sezóna zaměřená na léčbu pacientů s kloubními problémy.

Ve snaze rozšířit lázně darovala baronka Berta pozemek na stavbu staviteli Ing.F.J.Hellmanovi, kde on roku 1899 postavil budovu „Jetty“ (nyní vila Zátiší). V roce 1901 postavil Karel Seisser na darovaném pozemku budovu „Jenny“ (nyní vila Čechie) a dcera baronky Berta postavila budovu „Skal“ (nyní vila Morava), která byla roku 1912 prodána Alexandru Herzogovi a roku  1918 ji kupují manželé Němcovi z Hradce Králové.
Lázně se úspěšně rozjely a baronka Berta, která byla onou hnací silou,   s hrdostí sledovala vývoj díla, k němuž dala základ a od něhož si mnoho slibovala. Později stojí před skutečností, že její snaha pomalu ztroskotává z důvodu každoročního deficitu v provozu lázní. Baronka stojí před rozhodnutím lázně uzavřít nebo prodat.

Roku 1907 baronka Berta prodává velkostatek panu Karlu Seisserovi a lázně kupuje MUDr. Josef Moravec ze Dvora Králové nad Labem. Prodejem velkostatku a lázní roku 1907 končí neslavně ve Velichovkách působnost šlechtického rodu Podivínů, kterou úspěšně zahájil Jan Podivín rytíř z Höpflingenu a Bergendorfu v roce 1803.

MUDr. Josef Moravec v lázních zavedl nový pořádek a především větší šetrnost. MUDr. Moravec vlastnil lázně do 4.prosince roku 1912.

V roce 1912 kupuje lázně od MUDr. Moravce Československé ústředí nemocenských pojišťoven v Praze, které areál zmodernizovalo  a přejmenovalo všechny budovy.  Od velkostatku bylo zakoupeno 10 hektarů na rozšíření lázní. Projekt nových lázní vypracoval architekt Dr. Milan Babuška. Na podzim roku 1923 byla započata stavba nového léčebného pavilonu a  3. května roku 1926 byl zahájen provoz. Nový léčebný pavilon (dnešní Masarykův dům) byl pojmenován po prvním československém prezidentovi T.G.Masaryku, který lázně v roce 1926 navštívil. Současně byla zahájena stavba Společenského domu.

V roce 1936 bylo vybudováno v lázeňském parku koupaliště dlouhé  38 m a 18 m široké a u hráze 4 m hluboké. Koupaliště se do dnešní doby nedochovalo.

Na počátku druhé světové války je provoz lázní omezován. Kromě pacientů jsou zde ubytovány i německé děti.

V březnu 1942 přestávají lázně sloužit svému účelu a byl zde zřízen lazaret. Generál F. Schörner (velitel skupin armád Střed) v lázních umístil svůj hlavní stan. Se štábem do Velichovek přijíždí na jeden tisíc německých vojáků.

Dne 6.května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál Ferdinand Schörner, který tuto kapitulaci odmítá. Německý štáb umístěný ve Flensburgu, žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.

Dne 7.května 1945 z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl německý plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring (kurýr). Letadlo přistává v Plzni, Američané odváží kurýra na štáb do Velichovek.

Dne 8.května 1945 (v dopoledních hodinách) dorazila kolona amerických bojových vozidel s německým kurýrem do Velichovek. V budově Masarykova domu proběhlo jednání s polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, gen.Natzmerem, pplk. Prattnem, mjr.Dowdenem, tlumočníkem kpt.Weberem a plk.Meyerem-Detringem. Po jednání s Američany polní maršál Ferdinand Schörner opouští Velichovky a zároveň odjíždějí také Američané.

Každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2.světové války Plzeň-Praha-Velichovky pod názvem „MISE VELICHOVKY“.  V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován památník.

Již 15.července 1945 byla zahájena léčba na polovině provozních místností. Tak byla zahájena první poválečná sezóna, která skončila 31.října 1945. Všechny provozní místnosti byly v provozu až od 1.května 1946, kdy už v lázních pracovalo na 80 zaměstnanců.

V roce 1947 byly postupně zbourány budovy Starých lázní, postavené v roce 1897. V provozu byly od roku 1926, potom využívány jako byty pro zaměstnance lázní. V říjnu 1947 byla zahájena nástavba a přístavba Společenského domu. V přízemí byla rozšířena kuchyň a jídelna, nástavbou patra byly vybudovány kanceláře. Pracovalo se i v zimním období tak, že v červenci 1948 byly práce dokončeny. Zvýšil se i počet zaměstnanců na 118 a v tomto roce již bylo léčeno 3 898 pacientů.

V dalších letech se postupně prodlužovala délka léčebné sezóny. Celoroční provoz byl dosažen v roce 1954, a to zpravidla od poloviny ledna do poloviny prosince. Postupně v té době byla prováděna oprava provozních částí i jednotlivých budov.

1.ledna 1957 byly lázně převzaty státem a zařazeny mezi Československé státní lázně s pobočkami Bělohrad, Bohdaneč a Běloves s ředitelstvím ve Velichovkách. Tento stav trval deset let, do roku 1967, kdy místní ředitelství bylo zrušeno, všechny pobočky, včetně Velichovek, přešly pod ředitelství v Poděbradech.

V roce 1960-1962 byly Zimní lázně zvýšeny o jedno poschodí, čímž došlo k rozšíření lůžkové kapacity. Hodně místností v některých budovách sloužilo i nadále jako byty pro zaměstnance lázní. V osmdesátých letech vybudováním pěti bytových jednotek a později i budovy s devíti byty byly postupně tyto pokoje uvolněny pro potřeby lázní.

Zatímco počet lůžek lázní v první republice kolísal mezi čísly 180-240, v roce 1984 se zvýšil na 391.

V osmdesátých letech byla provedena generální oprava levé poloviny hlavní léčebné budovy, v dalších letech druhé poloviny dnešního Masarykova domu.

Dne 1. května 1992 byla založena akciová společnost Lázně Velichovky.

V roce 2013 byly lázně opět uzavřeny.

O rok později zakoupila opuštěný areál lázní společnost KARSIT HOLDING s.r.o., která opravila areál lázní kde společným jmenovatelem všech oprav bylo zachování původního prvorepublikového vzhledu lázní.

4. dubna 2015 jsme přivítali naše první klienty. Do konce roku 2015 bylo odléčeno téměř 1 900 pacientů.   I nadále pracujeme na navýšení kapacity lázní.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.