Historie

Historie

Lázeňská tradice ve Velichovkách započala již v roce 1897. Předchází jí objev dr. Kutíka z Hořiček, který zjistil, že zdejší křídová slatina má léčivé účinky. Dr. Kutík ji úspěšně aplikoval ve svém sanatoriu v Hořičkách. Velichovské panství tehdy vlastnily dvě sestry, baronky Berta Bess-Chrostin a Gabriela Spens-Boden. Dr. Kutík se svým přítelem hrabětem Harrachem přesvědčili baronky a založili akciovou společnost. Roku 1898 zde tak byla zahájena první lázeňská sezóna zaměřená na léčbu pacientů s kloubními problémy.    

Po roce 1918 koupilo lázně Čs. Ústředí nemocenských pojišťoven v Praze, které zdejší areál zmodernizovalo. Byla postavena hlavní, moderně pojatá budova – Masarykův důmPrvní čs. prezident zdejší lázně osobně navšítil v roce 1926.

V průběhu 2. světové války lázně přestaly sloužit svému účelu. Byl zde zřízen lazaret. Generál F. Schörner, velitel německého štábu armády Střed, v lázních umístil svůj hlavní stan. Vily i hlavní budova se  proměnily v ubytovny pro německou armádu, důstojníky a generály.   

Po válce areál opět sloužil svému účelu jako léčebné zařízení nemocenské pojišťovny, později státní lázně. V roce 1992 byla znovu založena akciová společnost Lázně Velichovky. V roce 2013 byly lázně uzavřeny.

O rok později zakoupila opuštěný areál lázní společnost KARSIT HOLDING s.r.o. 

Značné úsilí bylo věnováno získání všech povolení nutných pro obnovení provozu. Nemalé finanční prostředky byly investovány do oprav areálu. Opravena byla jídelna lázeňských hostů a kuchyně, hala Masarykova domu, fasáda Společenského domu, budova Zimních lázní, prostory elektroléčby. Společným jmenovatelem všech oprav je zachování původního prvorepublikového vzhledu. 

4. dubna 2015 jsme přivítali naše první klienty. Do konce roku 2015 bylo odléčeno téměř 1 900 pacientů.     I nadále pracujeme na navýšení kapacity lázní.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.