Slatinné - rašelinové zábaly, koupele a další procedury

Slatinné - rašelinové koupele a zábaly

V našich lázních využíváme unikátní velichovskou slatinu (neboli peloid) z místních zdrojů. Má jedinečné složení, díky kterému je vysoce účinná. Její ložisko má dle odborníků zásobu na dalších 150 až 200 let.

Slatina obsahuje peloidy, které vznikly v přírodě chemickými pochody. Právě ty se v rozmělněném stavu ve směsi s vodou využívají v lékařství pro přípravu koupelí nebo zábalů. Rozdělujeme je na humolity (rašelinu a slatinu) a bahna. A to dle obsahu organických látek. Naše slatinné lázně Velichovky jsou ojedinělou lokalitou v České republice, kde se využívá slatinná koupel ve formě koupelové směsi, která po dobu působení ztrácí většinou pouhý 1 °C svého tepla. Tuto proceduru u nás využívají klienti z celé České republiky.

Rašelinové neboli slatinné zábaly a koupele jsou vhodným podpůrným prostředkem i při svalovém přetížení. Přinášejí úlevu při akutních a chronických bolestech kloubů či páteře. Naše rašelina obsahuje značné množství minerálních látek, které pozitivně ovlivňují pokožku celého těla.

Slatinná (rašelinová) koupel celková nebo částečná

Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut koupel + 15 minut suchý zábal)

Popis procedury: Při rašelinové koupeli se vana naplní koupelovou směsí slatiny a vody o teplotě 42 °C (ta během koupele poklesne maximálně o 2 °C). Po slatinné koupeli následuje sprcha a suchý zábal.

Vhodné pro: Celková nebo částečná slatinná koupel je vhodná pro pacienty, kteří trpí nemocemi kloubů, svalů nebo páteře. Naopak ji nedoporučujeme pacientům, kteří mají problémy s vysokým krevním tlakem ani pacientům s poruchami kardiovaskulárního aparátu.

Nevhodné pro: Onemocnění žilního systému, poruchy srážlivosti krve, onkologická onemocnění, časně po operaci TEP či jiné instrumentaci a imobilitu.

Účinek: Slatina obsahuje až 52 % uhličitanu vápenatého. Rašelinová koupel působí na celkové prohřátí organismu. Pacienti po léčbě potvrzují zmírnění nebo úplné vymizení svých bolestí a výrazně lepší pohyblivost, což jim umožňuje snížení nebo úplné vynechání užívaných analgetik. Při pravidelných koupelích dochází k výraznému zlepšení kvality života s navrácením pracovní schopnosti.

Slatinnou koupel můžete absolvovat pouze s lékařskou konzultací v našich lázních.
Cena konzultace: 470 Kč.

Cena částečné koupele: 450 Kč

Cena celkové koupele: 580 Kč

Slatinný (rašelinový) zábal

Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut slatinný zábal + 15 minut suchý zábal)

Popis procedury: Na rašelinový zábal malý i velký budeme potřebovat ohřátou rašelinu v konzistenci pasty, která se aplikuje na příslušnou část těla dlé konkrétní lokalizace.  Touto aplikací dochází k rovnoměrnému prokrvení až překrvení prohřívaných partií.

Vhodné pro: Rašelinové zábaly jsou vhodné pro všechny pacienty s onemocněním kloubů, svalů a páteře. Aplikace se provádí i u osob s onemocněním kardiovaskulárního aparátu (zábaly jsou na rozdíl od koupelí vhodné i pro ně). Rašelinové zábaly nabízíme samoplátcům, i pojištěncům ZP.

Účinek: Výsledkem slatinného zábalu je uvolnění svalového napětí, snížení bolesti, lepší prokrvení tkání a podpora regenerace. Po absolvování léčby v našich lázních pacienti uvádějí značné zmírnění či vymizení bolesti. Dochází k výraznému zlepšení pohyblivosti a k možnosti snížení nebo dokonce vynechání jinak používané dávky analgetik, což se pozitivně projevuje i v podobě zlepšení kvality života nebo navrácení pracovních schopností.

Cena velkého zábalu (celá záda + ramena): 420 Kč

Cena malého zábalu (kyčle, kolena a bedra): 300 Kč

Slatina obsahuje peloidy, které vznikly v přírodě chemickými pochody. Právě ty se v rozmělněném stavu ve směsi s vodou využívají v lékařství pro přípravu koupelí nebo zábalů. Rozdělujeme je na humolity (rašelinu a slatinu) a bahna. A to dle obsahu organických látek. Naše slatinné lázně Velichovky jsou ojedinělou lokalitou v České republice, kde se využívá slatinná koupel ve formě koupelové směsi, která po dobu působení ztrácí většinou pouhý 1 °C svého tepla. Tuto proceduru u nás využívají klienti z celé České republiky.

Další lázeňské procedury

 Perličková koupel 

 Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut koupel + 15 minut zábal)
 Popis procedury: Procedura je podávána ve vodoléčebné vaně,  teplota vody je 
 36 - 38 stupňů Celsia. Po koupeli následuje suchý zábal.
 Vhodné pro: všechna onemocnění pohybového aparátu, včetně  bolestivých   syndromů páteřních
 Účinek: Koupel má sedativní, relaxační a jemný masážní účinek

Cena: 250 Kč

Koupel přísadová (bylinná, hořečnatá)

Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut koupel + 15 minut zábal)
Popis procedury: Procedura je podávána ve vodoléčebné vaně, 36 - 38 stupňů Celsia. Jako přísada je použit bylinný extrakt. Po koupeli následuje suchý zábal.
Vhodné pro: Všechna onemocnění pohybového aparátu.
Účinek: Koupel má sedativní a relaxační účinek

Cena: 280 Kč

Koupel přísadová solfatanová

Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut koupel +15 minut zábal)
Popis procedury: procedura je podávána ve vodoléčebné vaně, 36 - 38 stupňů Celsia. Jako přísada je použit Solfatan v podobě prášku, který obsahuje min. 40% síry. Po koupeli následuje suchý zábal. Do koupele nutno sejmout všechny stříbrné šperky, mohlo by dojít k jejich poškození.
Vhodné pro: všechna onemocnění pohybového aparátu.
Účinek: na degenerativní onemocnění pohyb. aparátu, některé kožních onemocnění (lupénka)

Koupel solfatanovou můžete absolvovat pouze s lékařskou konzultací v našich lázních.
Cena konzultace: 470 Kč.

Cena: 250 Kč

Koupel přísadová jodová

Doba aplikace (výkonu): 30 minut (15 minut koupel + 15 minut zábal)
Popis procedury: procedura je podávána ve vodoléčebné vaně, 36 - 38 stupňů Celsia. Jako přísada se používá jod, aktivovaný Chloraminem B z jodidu draselného. Po koupeli následuje suchý zábal. Do koupele nutno sejmout všechny kovové šperky – mohlo by dojít k jejich poškození.
Vhodné pro: všechna onemocnění pohybového aparátu.
Účinek: na degenerativní onemocnění pohybového aparátu zvláště artrózy vstřebáváním účinné látky – jodu kůží

Koupel jodovou můžete absolvovat pouze s lékařskou konzultací v našich lázních.
Cena konzultace: 470 Kč.

Cena: 320 Kč

Vířivá koupel (horní končetiny nebo dolní končetiny)

Doba aplikace (výkonu): 15 minut
Popis procedury: teplota vody 34 - 38 stupňů Celsia, dle typu postižení
Vhodné pro: vhodné pro poúrazové stavy, při poruchách prokrvení, neuropatiích.
Účinek: Zlepšuje prokrvení a podporuje vstřebávání otoků 

Cena: 160 Kč

Střídavé koupele nožní 

Doba aplikace (výkonu): 15 minut
Popis procedury: teplota 40 - 46° C a 10 -16° C, využívá střídavého působení chladu a tepla na dolní končetiny za účelem zlepšení prokrvení a trofiky tkání
Vhodné pro: pooperační a poúrazové stavy, při poruchách prokrvení
Účinek: zlepšuje prokrvení a vstřebávání otoků

Cena: 160 Kč

Suchá uhličitá koupel celková 

Doba aplikace (výkonu): 30 minut
Popis procedury: uzavření celého těla (mimo hlavy) do speciálního plastového vaku, plněného čistým oxidem uhličitým.  Během procedury je pouštěna relaxační hudba. Doporučený celkový počet je 10 suchých uhličitých koupelí
Vhodné pro: nemoci pohybového aparátu, poruchy periferního prokrvení, polyneuropatie, mikroangiopatie, arteriální hypertenze, varixy, algodystrofie
Účinek: dokonalé prokrvení pokožky, svalstva a všech tělesných orgánů, včetně žláz a mozku dobře okysličenou krví. Tato vysoce účinná procedura, která upevňuje zdraví, zvyšuje životní elán a vitalitu, je ideálním prostředkem pro zvýšení tělesné i duševní pohody

můžete absolvovat pouze s lékařskou konzultací v našich lázních.
Cena konzultace: 470 Kč.

Cena: 290 Kč

 

Suchá uhličitá koupel částečná

(částečná koupel je koupelí od ramen dolů v leže )
Doba aplikace (výkonu): 30 minut
Popis procedury: uzavření části těla (od ramen dolů) do speciálního plastového vaku, plněného čistým oxidem uhličitým. Základní fyziologickou reakcí na tento podnět je rozšíření všech cév až po vlásečnice se současným zvýšením obsahu kyslíku v krvi a tím zvýšení dodávky kyslíku do všech tkání. Během procedury je pouštěna relaxační hudba. Doporučený celkový počet je 10 suchých uhličitých koupelí
Vhodné pro: nemoci pohybového aparátu, poruchy periferního prokrvení, mikroangiopatie, polyneuropatie, arteriální hypertenze, algodystrofie, varixy
Účinek: dokonalé prokrvení pokožky, svalstva a všech tělesných orgánů, včetně žláz a mozku dobře okysličenou krví. Tato vysoce účinná procedura, která upevňuje zdraví, zvyšuje životní elán a vitalitu, je ideálním prostředkem pro zvýšení tělesné i duševní pohody

Cena: 270 Kč

 

Parafínové zábaly - v sedě nebo v leže

Doba aplikace (výkonu): 15 minut
Popis procedury: teplota 56 stupňů Ceslsia, lokální aplikace tepla pomocí parafínových plátů nebo namáčením horních končetin do parafínové lázně, aplikace parafínu vede k místnímu prokrvení, zlepšení metabolismu, odplavení nežádoucích metabolitů
Vhodné pro: artrózy, revmatická onemocnění, svalové spasmy
Účinek: analgetický, zlepšení prokrvení a trofiky tkání

Cena: 180 Kč