INFORMACE PRO KLIENTY LÁZNÍ VELICHOVKY 1897_13_03_20

Ptáte se nás. My Vám odpovídáme.

Ptáte se nás. My Vám odpovídáme.

Jsem objednán/a na léčebný pobyt. Mám nastoupit?

Klienti, kteří mají nastoupit na lázeňský pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou a NEVYKAZUJÍ příznaky jako -  zvýšená teplota, kašel, dušnost apod. budou přijati na pobyt v Lázních 1897.

Při nástupu Klient absolvuje lékařskou prohlídku a bude zařazen do léčebného procesu.

 

Mám objednaný wellness lázeňský pobyt (jako samoplátce). Mohu si pobyt přesunout na jiný termín?

Ano, je možné si pobyt přeobjednat na jiný termín.

Pokud nastoupím na lázeňský pobyt, jak bude probíhat?

V Lázních 1897 jsme přijali interní nařízení jako:

-          ZÁKAZ NÁVŠTĚV lázeňských Klientů do odvolání.

-          ZÁKAZ OPUŠŤENÍ LÁZEŇSKÉHO areálu pro Klienty po celou dobu lázeňského pobytu. Areál Lázní 1897 je oplocen nebo ohraničen závorou, Klienti mají tak přístup do klidného parku v bezprostředním okolí lázní.

-          V PROSTORÁCH LÁZNÍ JE rozmístěna dezinfekce na ruce v dávkovačích a je umístěna na viditelných místech ve všech prostorách Lázní 1897.

-          NAPLÁNOVANÉ lázeňské procedury probíhají beze změny pro klienty lázní. Pro veřejnost jsou lázně uzavřeny.

-          Jsou zrušené veškeré kulturní a společenské akce.

 

V případě, že se chcete informovat o Vašem pobytu nebo změnit rezervaci pobytu, prosím, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

 

Klienti zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 137, 491889138,

e-mail:     pk@lazne1897.cz

Klienti – samoplátci volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,

e-mail:     obchod@lazne1897.cz

Výše uvedená opatření jsou platná od 16.3.2020 do odvolání.

 Dne 13. 3. 2020

Alena Řípová

Jednatelka

Lázně 1897

Podrobnosti

Publikováno: 13.3.2020