DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Klienti vykazující příznaky -  zvýšená teplota, kašel, dušnost apod. nebudou přijati na pobyt v Lázních 1897.

V případě uvedených zdravotních potíží, neprodleně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici ve spádové oblasti. Současně Vás prosíme, v případě nařízené karantény, nás obratem kontaktujte. Rádi s Vámi projednáme změnu vašeho termínu nástupu.

Klienti zdravotních pojišťoven (komplexní a příspěvková lázeňská péče) volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 137, 491 889 138

e-mail:     pk@lazne1897.cz

Klienti – samoplátci volejte a pište na:

tel. číslo: 491 889 135, 491 889 224,

e-mail:     obchod@lazne1897.cz

 

POBYT V LÁZNÍCH

Klienty, kteří již na svůj pobyt nastoupili, žádáme, aby v případě zhoršení zdravotního stavu a jakéhokoliv projevu infekce okamžitě kontaktovali lázeňský zdravotnický personál.

Dodržujte předepsané hygienické zásady včetně pravidelného mytí a dezinfekce rukou.

Dezinfekce na ruce je umístěna v dávkovačích na viditelných místech ve všech prostorách Lázní1897.

Dezinfekce na ruce se používá několikrát denně na umyté, čisté a především suché ruce vtíráním alkoholové dezinfekce po dobu 20-30 vteřin.

Informační letáky jsou umístěny v prostoru lázní.

S okamžitou platností se  ZAKAZUJE  klientům opuštění areálu lázní v průběhu celého léčebného pobytu. V případě porušení tohoto zákazu bude pobyt s klientem ukončen bez jakékoli finanční náhrady.

Provoz lázní není nijak omezen, všechny procedury probíhají tak, jak byly naplánované.

Prozatím se konají všechny společenské akce v rámci areálu Lázní 1897 beze změny.

Výše uvedená opatření jsou platná do odvolání.

 Dne 12. 3. 2020

Alena Řípová

Jednatelka

Lázně 1897

Podrobnosti

Publikováno: 12.3.2020